αγρικώ


αγρικώ
αγρικώ δες γρικάω

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.